Quote-Maud-Vastbinder

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)
beheert de CO2-Prestatieladder, een instrument waarmee aanbesteders bedrijven herkennen en belonen die CO2-reductie serieus nemen. Project-medewerker Maud Vastbinder organiseerde een Innovatiebijeenkomst bij LEF. “Doordat de deelnemers durfden los te laten zijn er uiteindelijk
zeventien initiatieven uit gerold.”

SKAO overlegt met opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat
en ProRail, decentrale overheden,
bedrijven die zich willen certificeren, maar ook
met partijen als maatschappelijke organisaties en
certificerende instellingen. Daarnaast organiseert
SKAO seminars en de Innovatiebijeenkomst. Maud
vertelt vol enthousiasme over haar werk en de
Innovatiebijeenkomst. “De Prestatieladder is een
certificeringschema, wat inhoudt dat een bedrijf
moet voldoen aan bepaalde eisen. De focus van
deze Prestatieladder ligt enerzijds op het reduceren
van CO2 en anderzijds op het innoveren van
bedrijven en opzetten van nieuwe initiatieven.”
Handvatten voor goede initiatieven
Voorbeelden van eisen zijn een dialoog met een
maatschappelijke organisatie, een keteninitiatief
of een sectorinitiatief. Omdat het voor sommige
bedrijven moeilijk is om goede initiatieven te
verzinnen, wilde de stichting hen met de Innovatiebijeenkomst
hiervoor handvatten geven. “Wij
beslissen niet of een initiatief aan de criteria voldoet,
dat doen de certificerende instellingen. Wel
helpen we partijen elkaar te ontmoeten en samen
te werken. Want innovaties opzetten kun je vaak
niet alleen. Je kunt wel een idee hebben, maar
de uitwerking ervan gaat meestal in samenwerkingsverband.
Om dat te stimuleren, brachten we
maatschappelijke organisaties, energiebedrijven
en bij elkaar tijdens de Innovatiebijeenkomst.”
Meteen raak
SKAO werkt nauw samen met Rijkswaterstaat,
een van de opdrachtgevers die de CO2-Prestatieladder
inzet bij aanbestedingen. Maud: “Toen we
de bijeenkomst aan het voorbereiden waren, stelde
iemand voor om het met LEF te organiseren.
Meteen na het eerste gesprek was het raak! Ik
wilde voor de Innovatiebijeenkomst geen

standaard seminarvorm waarbij je zit, luistert en
niets doet. Ik wilde mensen enthousiast maken en
een sfeer creëren die hen tot actie zou aanzetten.
En dat was heel goed mogelijk bij LEF.”
Zeventien initiatieven
“De focus van de sessie lag op het bij elkaar
brengen van de deelnemers, zodat zij met elkaar
zouden gaan samenwerken om nieuwe initiatieven
op te zetten”, legt Maud uit. “Na een heel kort
plenair gedeelte was er een speeddate-sessie
waarin deelnemers heel snel rouleerden en
konden zij ’s middags op een marktplaats kiezen
bij welke pitch ze zich wilden aansluiten.” Het was
de eerste keer dat SKAO een bijeenkomst organiseerde
zonder de standaard lezingen of Power-
Point-presentaties en waarbij de deelnemers heel
vrij werden gelaten. Maud: “Sommigen vonden
het best gek om dat los te laten, maar het werkte
wel! Uiteindelijk zijn er zeventien initiatieven uit
gerold. Vaak liggen initiatieven ergens op een
plank die nooit zijn uitgewerkt. Dan is het zaak
daar vervolg aan te geven. En dat is gelukt!”
Positieve sfeer
“Doordat LEF de Innovatiebijeenkomst faciliteerde,
toont Rijkswaterstaat haar betrokkenheid bij
de CO2-Prestatieladder, dat de organisatie een
band heeft met thema’s als duurzame energie en
duurzaamheid”, zegt Maud. “Ik ben erg enthousiast
over LEF. Je wordt zo uit de sleur van saaie
bijeenkomsten gehaald, er hangt een hele positieve
sfeer. Deze ruimte biedt zo veel mogelijkheden,
er is duidelijk goed over nagedacht tot in
de details. Voor de Innovatiebijeenkomst had ik
slapeloze nachten; ik wist niet of deze vorm van
bijeenkomsten echt zou werken. Maar het was
perfect en iedereen was heel enthousiast!”

Maud-Vastbinder