Quote-Douma-en-van-Dijk

Het programma Ruimte voor de Rivier is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten. Door de rivieren meer ruimte te geven, kan de Rijn meer water veilig afvoeren naar zee. Jorien Douma, communicatiecoördinator van het programma, organiseerde een kennissymposium bij LEF. “We wilden mensen meenemen in het hoe en waarom en dat is volgens mij goed gelukt.”

Naast het veilig afvoeren van water naar zee,
wordt de rivierverruiming langs de IJssel, Rijn,
Lek en Waal aangegrepen om de kwaliteit van het
rivierengebied te versterken. Denk hierbij aan
stedelijke en landschappelijke verfraaiing, meer
recreatiemogelijkheden of versterking van de
economie.
Kennisdelen
In de overgang van plannen naar realisatie, kreeg
het programma de opdracht hun opgedane kennis
te delen met bewoners, vertegenwoordigers
van bedrijven, beleidsambtenaren, bestuurders en
Staatsbosbeheer. Jorien ging met LEF in zee om
dit kennissymposium vorm te geven.
Veel aanloop dankzij online community
In de voorbereiding werkte het programma samen
met Rijkswaterstaat, waterdiensten en regionale
diensten, waardoor het onderwerp en het symposium
op meerdere plekken al leefde. Bovendien
gebruikten ze toen al een online community.
Jorien: “Ik denk dat deze community zeker iets

toevoegde aan de voorbereiding. Doordat zo veel
partijen meededen, ontstond er een gemeenschap
waarin kennis écht werd gedeeld. En mede daardoor
hadden we op de dag zelf zo veel aanloop,
dat we zelfs een beetje te vol zaten!” Tijdens het
symposium konden de aanwezigen deelnemen aan
diverse workshops.
Gesprekken in de lift
Esther van Dijk was als senior communicatieadviseur
Ruimte voor de Rivier, een van de workshoptrekkers.
Samen met een collega en een LEFfacilitator
bereidde zij een workshop voor over
proactieve mediabenadering. “We wilden mensen
meenemen in het hoe en waarom en dat is volgens
mij goed gelukt. Als ik nu in de lift sta met
iemand die ook die workshop heeft gedaan, dan
hebben we het daar even over.” En hoe ervoer
Esther het werken in LEF? “Het was weer eens
wat anders dan in zo’n standaardzaal met mensen
die aan tafels zitten. Wat we zeiden werd direct
ontvangen, we kregen meer oogcontact met
mensen. LEF is een prettige plek om in te werken!”

LEF-future-center-Succes-story-1