Quote-Douma-en-van-Dijk

Het programma Ruimte voor de Rivier is een samenwerkingsverband van
Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten. Door de rivieren
meer ruimte te geven, kan de Rijn meer water veilig afvoeren naar zee. Jorien Douma, communicatiecoördinator van het programma, organiseerde een kennissymposium bij LEF. “We wilden mensen meenemen in het hoe en waarom en dat is volgens mij goed gelukt.”

Naast het veilig afvoeren van water naar zee, wordt de rivierverruiming langs de IJssel, Rijn, Lek en Waal aangegrepen om de kwaliteit van het rivierengebied te versterken. Denk hierbij aan stedelijke en landschappelijke verfraaiing, meer recreatiemogelijkheden of versterking van de economie.

Kennisdelen
In de overgang van plannen naar realisatie, kreeg het programma de opdracht hun opgedane kennis te delen met bewoners, vertegenwoordigers van bedrijven, beleidsambtenaren, bestuurders en Staatsbosbeheer. Jorien ging met LEF in zee om dit kennissymposium vorm te geven.

Veel aanloop dankzij online community

In de voorbereiding werkte het programma samen met Rijkswaterstaat, waterdiensten en regionale diensten, waardoor het onderwerp en het symposium op meerdere plekken al leefde. Bovendien gebruikten ze toen al een online community. Jorien: “Ik denk dat deze community zeker iets

toevoegde aan de voorbereiding. Doordat zo veel partijen meededen, ontstond er een gemeenschap
waarin kennis écht werd gedeeld. En mede daardoor hadden we op de dag zelf zo veel aanloop, dat we zelfs een beetje te vol zaten!” Tijdens het symposium konden de aanwezigen deelnemen aan diverse workshops.

Gesprekken in de lift
Esther van Dijk was als senior communicatie-adviseur Ruimte voor de Rivier, een van de workshoptrekkers. Samen met een collega en een LEF-facilitator bereidde zij een workshop voor over proactieve mediabenadering. “We wilden mensen meenemen in het hoe en waarom en dat is volgens mij goed gelukt. Als ik nu in de lift sta met iemand die ook die workshop heeft gedaan, dan hebben we het daar even over.” En hoe ervoer Esther het werken in LEF? “Het was weer eens wat anders dan in zo’n standaardzaal met mensen die aan tafels zitten. Wat we zeiden werd direct ontvangen, we kregen meer oogcontact met mensen. LEF is een prettige plek om in te werken!”

LEF-future-center-Succes-story-2