Quote-Benny-Nieswaag

Benny Nieswaag is namens Rijkswaterstaat lid van het algemeen bestuur
van Bouwen met Staal. Deze kennis- en netwerkorganisatie ondersteunt alle
partijen in de bouw bij het toepassen van staal. Bij de voorbereiding van hun
jaarlijkse themasessie koos Benny voor de LEF-omgeving. “Bij Bouwen met
Staal laten we doorgaans niet veel van onszelf zien, bij LEF gebeurde dat
wel. Daardoor konden we beter bepalen wat iets met ons doet,wat we eraan
hebben en wat we daar morgen mee gaan doen.”

“Andere jaren organiseerde de Baak de themasessies”,
legt Benny uit. “Maar dit jaar wilde ik een
omgeving waarin mensen echt uit de tent worden
gelokt en ik kende LEF van vorige sessies. Voor
deze themasessie rondom duurzaamheid kwamen
LEF en de Baak bij elkaar en dat leverde een
schitterende competentiestrijd op. Geen strijd
om wie beter is, maar een wisselwerking in visie,
kennis en kunde. Zij brachten versterkten elkaar
in hun ideeën over hoe we de deelnemers in de
gewenste setting konden krijgen. Dat vond ik echt
geweldig om te zien.”
Ander perspectief dankzij een veilige
omgeving
Op dit moment kampt de staalbranche met een
aantal dilemma’s: Hoe kun je jezelf het best
positioneren in Nederland? Hoe houd je je hoofd
boven water? Hoe kan een counterpart of buurman
helpen? “Voor het beantwoorden van die
vragen haalden we de deelnemers – directeuren
en toonaangevende mensen uit de wetenschap
– uit hun zakelijke comfortzone,” legt Benny uit,
“en boden ze een veilige, natuurlijke omgeving.
Omdat iemand in een huiskamer doorgaans meer
vertelt dan in een zakelijke omgeving. En wat
bleek- binnen vijf minuten waren ze met elkaar in
gesprek, liggend op matjes zonder dat ze wisten
wie er naast hen lag. Letterlijk vanuit een ander
perspectief dus!”

Meer van jezelf laten zien
Spreker en duurzaam ondernemer Ruud Koornstra
haalde de deelnemers uit hun normale doen. “Hij
vroeg naar de dilemma’s binnen ieders bedrijf.
Doorgaans spreken de deelnemers daar zo min
mogelijk over omdat het hun business, hun
positie ten opzichte van anderen of het persoonlijke
imago kan schaden. Binnen Bouwen met
Staal zijn we bijvoorbeeld aardig voor elkaar en
zijn we pas duidelijk en scherp als het over onderhandelen
gaat. We laten niet veel van onszelf
zien. In deze sessie deden we dat wel. Daardoor
konden we beter bepalen wat iets met ons doet,
wat we eraan hebben en dus ok wat we daar
morgen mee gaan doen.”
Dezelfde mindset
“Veel mensen die ik na de bijeenkomst sprak,
vertelden dat ze iets hebben geleerd van de
sessie bij LEF”, vertelt Benny enthousiast. “Dat ze
in staat zijn om zich kwetsbaarder op te stellen en
dat het ook hun omgeving helpt om in diezelfde
mindset te komen. We hebben met elkaar ervaren
dat dat helpt. Dankzij het totale pakket van de
interessante presentatie van Koornstra, goed
voorzitterschap van de Baak en de veilige omgeving
van LEF, hebben deelnemers het er nu nog
steeds over. Het was een buitengewoon prettige
ervaring.”

LEF-future-center-Succes-story-3