Quote-Harald-Versteeg

Harald Versteeg is programmamanager Duurzaam Rijkswaterstaat en
heeft in de afgelopen jaren meerdere sessies met het thema duurzaamheid georganiseerd. Hiervoor koos hij de verrassende ruimtes van LEF.
“Een sessie bij LEF is altijd anders.”

“In het afgelopen jaar hebben we vier of vijf
sessies met LEF georganiseerd”, vertelt Harald.
“Bijvoorbeeld over biomassaproductie langs
snelwegen en kanalen, een sessie om duurzame
bouwlogistiek te stimuleren. Of een sessie met
de Aannemersfederatie waarin bouwbranches van
onder meer staalvlechters, rietdekkers en metselaars
vertegenwoordigd zijn. Mensen die hier
voor het eerst binnen zijn, zijn duidelijk onder
de indruk. Na zo veel sessies is het voor mij niet
nieuw meer, maar een programma bij LEF is nooit
een standaard riedeltje. Het is altijd anders.”

Memorabele doorbraken
In de sessie Duurzame Bouwlogistiek zag Harald
een doorbraak die hij niet snel zal vergeten. “Een
heel belangrijk deel van bouwprojecten is transport.
Logistiek, daar draait het om. Maar alles
wordt georganiseerd per project en dat is niet
handig. Vergelijk het met Albert Heijn die zijn
pakken hagelslag per winkel bij Venz bestelt en
daarvoor een aparte vrachtauto naar elke supermarkt
stuurt. Als het zo zou gaan, was Albert
Heijn allang failliet geweest. Maar in de bouw is
het helemaal niet gek; daar doet iedereen het
zo. Zo vertelde een deelnemer met een logistiek
bedrijf dat zijn vrachtauto’s gemiddeld 30% bezet
zijn en dat het regelmatig voorkomt dat er bijna
lege vrachtauto’s rondrijden. Dat komt door onhandige
organisatie. En dat terwijl ongeveer een
derde van het vrachtverkeer aan de bouw is
gerelateerd! Deelnemers realiseerden zich ineens
dat slimme logistiek de files kan terugdringen.
Zo’n sessie is dus niet alleen een leuke middag,
het geeft echt inzicht.”

Meteen aan de slag
Tijdens een recente sessie over biomassa vroeg
Rijkswaterstaat de beleidsmedewerkers om sturing
en een heldere opdracht. Harald: “Dat was een
eyeopener voor sommigen! Een van de deelnemers
die tijdens de sessie eerst terughoudend en nukkig
was, ging wel twee dagen na de bijeenkomst al
aan de slag! En een week later maakten we al
plannen om Rijkswaterstaat daadwerkelijk iets
te laten doen met biomassa.” Harald denkt dat
als zij de bijeenkomst ergens anders hadden
georganiseerd, bijvoorbeeld bij het ministerie,
de uitkomst anders zou zijn geweest. “Het is dan
veel formeler”, legt hij uit. “Dan zit iedereen aan
een tafel, ieder in zijn eigen wereld. De genoemde
deelnemer zou daar waarschijnlijk zijn blijven
hangen in zijn negatieve gedachtegang. LEF
haalde hem er juist uit.”
Scherp krijgen
Inmiddels weet Harald precies wanneer hij LEF
moet inschakelen. “Wanneer er beweging nodig is
en mensen van buiten Rijkswaterstaat. LEF investeert
in een goede intake. Ook al hebben wij soms
haast en willen we een sessie snel inplannen,
LEF dwingt ons rustig te blijven en houdt ons een
spiegel voor. Voor een standaard bijeenkomst met
PowerPoint-presentatie of lange film moet je niet
bij LEF zijn.” Als Harald iets in zijn hoofd heeft,
volgt overleg met de accountmanager en de facilitator.
“Dat zijn pittige gesprekken, maar uiteindelijk
komt er iets uit wat veel leuker is dan ik had
bedacht. Niet omdat LEF onze sessie bedenkt,
maar omdat ze ons uitdaagt om goed onder
woorden te brengen wat we precies zoeken. Soms
doet het even pijn om dingen scherp te krijgen,
maar die investering loont wel!”

LEF-future-center-Succes-story-6