Quote-Carla-Mulder

Bij de organisatie van haar jaarlijkse managementconferentie kwam het
Kadaster terecht bij een van haar belangrijkste samenwerkingpartners,
Rijkswaterstaat, en zo bij LEF. Carla Mulder is senior communicatieadviseur bij het Kadaster en projectleider van deze grote managementconferentie. “Er is tijdens de conferentie veel bewustwording over onze samenwerking gerealiseerd. De deelnemers weten nu van elkaar welke belangen er bij wie spelen.”

Tijdens de conferentie bogen 120 leidinggevenden van het Kadaster en haar samenwerkingspartners waaronder Rijkswaterstaat, diverse overheden en het bedrijfsleven, zich over het thema ‘succesvol
samenwerken’. “Meteen vanaf het begin ging de samenwerking met Rijkswaterstaat goed,” vertelt Carla, “en hadden we intensief contact. Zo brachten we het thema van de conferentie meteen al in de voorbereiding in de praktijk!”

Verrassende ruimtes
Het thema ‘succesvol samenwerken’ is een ‘zacht’ onderwerp. “En dat terwijl veel leidinggevenden van het Kadaster juist dol zijn op kennis en inhoud”, vervolgt Carla. “Het programma was zo opgezet dat de leidinggevenden niet alleen gezellig bij elkaar waren en leuke contacten opdeden, maar ook stevig aan de bak konden. De ruimtes van LEF werkten als verrassingselementen toen de deelnemers binnenkwamen; heel inspirerend. Je voelt echt dat je een bepaalde energie krijgt als je bij LEF binnenstapt.”

Patronen doorbreken
“Naast een waardevol onderdeel, waarin de Raad van Bestuur aftrapte met een blik op de toekomst, waren er ook creatieve workshops om het samenwerkingsthema vanuit verschillende perspectieven te belichten. Zo werden patronen doorbroken en mensen uit hun comfortzone gehaald.” Voorbeelden van creatieve workshops waren het schrijven van Loesje-spreuken of het spelen van een potje basketbal. Carla: “Een groot succes was het verhaal van de schaapherder, een doodnormale jongen die met veel liefde een kudde schapen hoedde. Omdat hij op zo’n leuke en originele manier vertelde over de samenwerking tussen de schapen in zo’n groep. Daar kregen we na afloop de meeste positieve reacties op.”

Bewustwording over de samenwerking
“Er zijn die dag zeer waardevolle gesprekken gevoerd waardoor er veel bewustwording over onze samenwerking is gerealiseerd. De deel-nemers hebben elkaar echt beter leren begrijpen en weten nu van elkaar welke belangen er bij wie spelen. Door onderlinge kennisdeling, nieuwe inzichten van externe sprekers en verschillende invalshoeken gingen als het ware de ramen open.”

LEF-future-center-Succes-story-4