Impressieverslag MNR-Bijeenkomst 5 september 2013
MNR PROFESSIE, MACHT EN POLITIEK: Hoe speel jij het spel?

Welkom

Deze, goed bezochte MNR-bijeenkomst, die dit keer plaatsvond in de mooie Van De Bergzaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werd geopend door Natalie Oonk-Abrahams. Natalie heet de aanwezigen van harte welkom tijdens deze MNR-bijeenkomst, dat doet zij in het Zimbabwaans.
Natalie werkt bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Zij is 13 jaar geleden uit Zimbabwe naar Nederland gekomen. Zij geeft het belang om lid te zijn van het MNR aan. Het netwerk biedt een ieder de mogelijkheid om het podium te nemen, op deze manier werken we aan de zichtbaarheid van talenten binnen het MNR. Natalie loopt het programma door.

De Secretaris-generaal van SZW, de heer Annink
Ton Annink is sinds 1 oktober 2012 Secretaris-generaal bij het ministerie van SZW. Van 2003-2012 was hij Secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie en in 2004 interim-voorzitter bij het UWV. De Secretaris-generaal heet de deelnemers welkom bij het ministerie waar hij de ‘huisbaas’ van is.
Ton Annink is geboren in Twente en opgegroeid in een grote familie.
Hij heeft van zijn opa een drietal spreuken geleerd, die hem nog steeds overal van pas komen.
“Je moet steeds slimmer vandaan komen dan waar je vandaan komt.”
“Van ruzies kun je leren en beter worden”
“Voor professie is inlevingsvermogen zeer belangrijk: Wat leeft er? Wat kan er? Wat moet er? Heb je daarmee dan macht? Zijn antwoord is JA!
“Teveel macht hebben is nooit goed, maar doordat macht en powerplay meer door elkaar lopen, kun je wel bereiken wat goed en zinvol is.
Zo kun je ook van ruzies leren en tot oplossingen komen door met elkaar te debatteren om misverstanden te elimineren”. De SG vervolgt dat hij aan het begin van zijn loopbaan het volgende van zijn leidinggevende te horen kreeg: “Je moet ze het verhaal vertellen, dat ze willen horen”.
Tot slot nog een Twentse spreuk: “Ik zeg maar zo: ik zeg niks!”

De Staatssecretaris van SZW, mevrouw Klijnsma
Jetta Klijnsma is sinds 5 november 2012 Staatssecretaris van het ministerie van SZW.
Mevrouw Klijnsma is blij om hier te mogen spreken en de diversiteit in de verschillende departementen terug te kunnen zien in het Multicultureel Netwerk Rijk. “Het is te makkelijk om niets te doen, het gaat niet vanzelf, diversiteit is een groot goed, niet alleen voor de (Rijks)overheid, maar ook voor de samenleving. Iedereen, blank of zwart, man of vrouw met rechte of kromme benen, heeft een bagage, een eigen rugzak waar men zijn eigenheid steeds uit kan putten”.
Toen mevrouw Klijnsma als Tweede Kamerlid voor de PvdA werkzaam was, had zij een collega, Thijs Wöltgens, die uit Limburg kwam en een heel eigen manier van communiceren had. Hij zag dat diversiteit veel voordelen bood.
Hij zei: “Jetta, je bent een vrouw en hebt kromme benen, je moet alleen nog lesbisch en zwart zijn”
Jetta vindt het belangrijk, dat de (Rijks)overheid een afspiegeling van de samenleving is, “dus er moeten bij de (Rijks)overheid mensen van allerlei pluimage te vinden zijn en niet alleen mannen met rechte benen! Vanuit de zaal wordt gelachen.
Iedereen hoort erbij! We zullen ons inzetten voor de grootste diversiteit op elke laag van de (Rijks)overheid! Dus: wees allen trots op je eigenheid!”
Op een vraag van Nienke Bloem, wat macht betekent in de politiek, is het antwoord van Jetta: “Macht is een instrument om je idealen te bereiken. Je kunt dat instrument gebruiken om de politiek in de juiste stand te zetten. Iedere individu heeft macht, je hebt stemrecht bijvoorbeeld.” Haar motto is: “Iedereen moet (kunnen) meedoen, niemand mag worden uitgesloten!”
Tot slot nog een inspirerende citaat van Jetta Klijnsma:
“In het Nederland waar ik wil wonen, doet iedereen mee. Man en vrouw, jong en oud, hier geboren en van ver, mensen met en zonder arbeidsbeperking. Iedereen die kan werken, moet de kans krijgen dat ook te doen. Daarom ben ik super gemotiveerd om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan de slag gaan”.

“Het Spelen van het Spel”
Nienke Bloem werkt als Manager Custumer Focus bij KPN en is een fervent golfster.
Vier jaar geleden heeft zij haar MBA afgerond. Op dit moment is zij druk bezig met de organisatie TEDxLeiden (platform voor ted-talks over leidinggeven).
Zij organiseert workshops/trainingen, die gebaseerd zijn op de boeken “Sterke mannen, slimme vrouwen” en “Stratego voor vrouwen” over het Spelen van het Spel.
Hoe speelt het MNR het spelletje van politiek en macht?
Nienke is positief over het niveau van het MNR, dit naar aanleiding van een vooraf ingevulde enquête. Een tweetal tips:
-Je moet het spel spelen als een MAN!
-Maak zoveel mogelijk gebruik van de masculiene ongeschreven regels!

MACHT EN ONGESCHREVEN REGELS
Er zijn 5 niveaus van MACHT:
1. Macht door hulpeloosheid (kracht: durf hulp te vragen en te accepteren!);
2. Macht door bondgenootschap (kracht: netwerken, coalities vormen);
3. Macht door prestaties (kracht: lef, risico en representatief optreden);
4. Macht door reflectie (kracht: ontwikkelen van waar zelfinzicht);
5. Macht door dienend leiderschap (kracht: verantwoordelijkheden delen).

DE ONGESCHREVEN REGELS:
-Maak je resultaten zichtbaar;
-Ga de competitie aan;
-Wees loyaal, zolang er sprake is van de “winning mood”;
-Praat in de “ik”-vorm;
-Weet dat branden er zijn om (zichtbaar) te worden geblust;
-Hecht waarde aan status;
-Schep zo nu en dan op;
-Onderhandel en wacht niet af;
-Spreek je ambitie uit;
-Weet dat je baas de baas is;
-Doe vooral ook informeel zaken;
-Laat jezelf gelden;
-Vertel niet alles.

Met deze interessante, praktische spelregels en tips gaan de deelnemers in subgroepen aan de slag!
“Hoe speel jij het spel?”

Er worden vier subgroepen gevormd, die de volgende vragen gaan verkennen:
– Wat zijn de specifieke ongeschreven regels in de organisatie?
– Waar ligt mijn kracht en uitdaging in de niveaus van macht?
– Wat ga ik doen om het spel slimmer te spelen?
– Welke ongeschreven regels kan ik het beste inzetten?

Afsluiting en een verrassing…
De deelnemers hebben deze sessie als positief en leuk ervaren. Het spel wordt met plezier ‘gespeeld’, maar het blijft moeilijk voor sommigen om over zichzelf ‘op te scheppen’.
Er waren 10 gelukkige deelnemers in de zaal die het boek “Sterke mannen, slimme vrouwen” uitgereikt kregen, zij hadden namelijk een kaartje onder hun stoel.

Deze inspirerende, leerzame en energierijke bijeenkomst wordt afgesloten door de dagvoorzitter, met dankzegging aan alle sprekers, mede-organisatoren en aanwezigen: “Siyabonga”, ‘Have a happy day’. De dagvoorzitter nodigt de deelnemers uit om met inspirerende suggesties te komen voor MNR-bijeenkomsten, werkbezoeken en overige initiatieven. Daarnaast kondigt Natalie de volgende MNR-bijeenkomst aan, deze vindt plaats op donderdag 28 november 2013 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Noteer deze datum alvast in jullie agenda’s, het programma volgt.
De deelnemers kunnen genieten van een heerlijk en uitgebreid Indonesisch buffet met op de achtergrond livemuziek onder leiding van MNR-lid, Kenny Karamath.

Deze video is mede mogelijk gemaakt door Sieuw Bhoera.