Quote-Van-der-Meulen-en-van-Heijst

Met de grootschalige versterking van de Afsluitdijk stonden projectdirecteur
Yolande van der Meulen en contractmanager Max van Heijst voor een
belangrijke inkoopafweging. “We moesten kiezen of we een zogenaamd
DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain) of DB-contract met uitvoerende
partijen zouden afsluiten”, legt Yolande uit. “Uit onze vergelijking kwam
een licht voordeel voor een DBFM-constructie, maar wilden onderzoeken hoe
marktpartijen hier tegenaan kijken. Daar heeft LEF bij geholpen.”

In een halve dag is gesproken met financiers,
bouwbedrijven, waterbouwers en ingenieursbureaus.
Gesprekken gingen over onder meer
concurrentie, de grootte van het project, de
vormgeving van de projectfinanciering en mogelijke
risico’s. Max: “Het grote verschil tussen een
DBFM-contract en een traditioneel bouwcontract
is dat je niet denkt in bouwen en opleveren, maar
in voldoen aan een prestatie of eis van de opdrachtgever
en langjarig beheer. Hierdoor kan de
markt allerlei slimmigheden over het ontwerp en
effectief onderhoud in zo’n contract stoppen. Zo
doet iedereen waar hij goed in is en krijg je een
goede samenwerking tussen publieke en private
partijen.”

Loslaten en ruimte geven
Yolande: “De voorbereiding was heel kort: vier
weken. We organiseerden meteen ’s avonds al een
overleg en doordat we elkaar de ruimte gaven,
ontstond er toen al een heel creatieve sessie. We
lieten behoorlijk los, hadden er zin in en waren
benieuwd naar de elementen die LEF zou toevoegen.”
Max: “We waren er in een half uur al uit. We
wisten: hier gaan we samen wat van maken.”

De kracht van kleinere zalen
In dit soort trajecten worden vaker marktconsultatiedagen
gebruikt om de wensen en eisen van
marktpartijen in kaart te brengen. Max: “Zulke
dagen zien er bijna altijd hetzelfde uit: grote
groepen mensen in een grote zaal van een hotel.
Slechts een paar zijn aan het woord, de rest kijkt
de kat uit de boom.” Dat wilden ze dit keer anders

doen zodat ze er meer uit zouden halen. “We
kenden LEF al en daardoor ook de kracht van
kleinere zalen, een setting waarin gesprekken de
diepte in kunnen”, aldus Yolande. “We wilden dus
geen doorsnee aanpak en kozen voor een confronterende
stijl.” Ze wilden de traditionele vorm
loslaten, maar een marktconsultatie heeft ook een
contractjuridische status en dat neemt spelregels
met zich mee. Yolande: “We kozen ervoor om de
deelnemers in verschillende subsessies te bevragen.
Hierdoor waren het geen tachtig anderen
maar maximaal acht of negen met wie men rekening
moest houden. Dit gaf meer openheid, men
keek vanuit een ander perspectief, er kwamen
meer argumenten van de verschillende partijen op
tafel en er werd echt een goed gesprek gevoerd.
Ik denk dat we op deze manier veel meer los
hebben gekregen dan als we het op de reguliere
manier hadden gedaan.”

Voorsorteren op een DBFM-contract
Yolande: “Mede op basis van de markt en wat er
in LEF is gebeurd, zijn we nu aan het voorsorteren
op een DBFM-contract. Deelnemers zijn ontzettend
blij dat zij op deze manier konden bijdragen
aan onze contractafweging. En de samenwerking
met LEF? Die ging supergoed! Vooraf en tijdens de
dag. Ook dat heeft bijgedragen aan het positieve
resultaat.”
De resultaten van de dag zijn te vinden op
www.rws.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/
ijsselmeer/toekomst_van_de_afsluitdijk

LEF-future-center-Succes-story-5